Vodohospodářské stavby

Ovládnout vodu a nasměrovat ji přesně tam, kde ji chceme mít, vyžaduje vysokou úroveň profesních znalostí. Vodohospodářská díla jsou komplexní stavby, na kterých musí spolupracovat mnoho odborníků. Každý z nich je důležitý. Všechny tyto odborníky máme. Stejně jako dlouholeté zkušenosti.
Při stavbě vodohospodářských a vodních projektů pracujeme s moderními technologiemi. Velký důraz klademe na funkčnost a bezpečnost. Při práci bereme ohled na okolní krajinu. Vždy pracujeme s ohledem na životní prostředí. Myslíme dopředu. Naše stavby splňují veškerá kritéria odolnosti v případě živelních katastrof.
V rámci vodohospodářských staveb nejčastěji stavíme nebo rekonstruujeme:
  • vodovody
  • vodojemy
  • úpravny vod
  • dešťové a splaškové kanalizace – tlakové, podtlakové a gravitační
  • přečerpávací stanice a systémy
  • ČOV, čističky odpadních vod nad 50 EO
  • odvodňovací systémy
Kromě těchto staveb obnovujeme a revitalizujeme rybníky, potoky a říční toky.
Klientům poskytujeme komplexní servis. Kromě stavební činnosti zajišťujeme i veškerou dokumentaci potřebnou pro předání stavby (rozbory vody, atesty použitých materiálů a podobně).
Na námi zhotovená díla poskytujeme nadstandardní záruční lhůty. Záruční a pozáruční servis zajistíme stejně spolehlivě jako jiné služby dohodnuté v rámci smlouvy.
Vodohospodářské stavby od VPK Suchý zůstávají v perfektní kondici po mnoho a mnoho let. Odolávají zubu času, ale i klimatickým a povětrnostním podmínkám. Stavíme pro vás i pro příští generace.

Prohlédněte si naši práci.