Programy dodržování pravidel hospodářské soutěže

Prohlášení společnosti VPK Suchý s.r.o. podle čl. III.1 bodu 19. Oznámení Úřadu pro ochranuhospodářské soutěže ze dne 1. 1. 2024 o compliance programech

Naše společnost klade důraz na úzký a trvalý vztah se svými zákazníky a obchodními partnery.

Pro udržování těchto vazeb a zajištění vzájemné prosperity klade společnost důraz na dodržování
svých hodnot, mezi něž patří zejména dodržování právním řádem definovaných pravidel.

Competition ompliance program je naší společností vnímán jako soubor principů a opatření směřující
k posílení informovanosti v oblasti právu hospodářské soutěže a zajištění právně konformního chování
všech zúčastněných – zaměstnanců, členů statutárních orgánů, obchodních partnerů a dalších osob
angažujících se v rámci výkonu činnosti v naší společnosti tak, aby shora uvedené hodnoty byly
bezezbytku naplňovány.

Společnými silami usilujeme ve VPK Suchý s.r.o. o společensky odpovědné vedení, při kterém se
řídíme všeobecně platnými etickými a morálními zásadami. Tyto hodnoty jsou reprezentovány jak
principy chování naší společnosti, tak i jejími jednotlivými zaměstnanci, projevující se v oblastech
jako je bezpečnost zaměstnanců při práci, ochrana informací, boj proti korupci, ochrana životního
prostředí nebo dodržování veškerých pravidel hospodářské soutěže a důsledný postup v souladu
s naším Compliance programem. Pravidly pro dodržování hodnot společnosti je vázána společnost
samotná, jakož i její zaměstnanci.

Při styku s našimi obchodními partnery se společnost, jakož i její zaměstnanci, chová právně
konformně v souladu s platným právním řádem, svými hodnotami a pravidly férové hospodářské
soutěže. Etické podnikání jako takové plně podporujeme a dodržujeme v maximální možné míře.

Prohlédněte si naši práci.