Reference 2011


Místo stavby Druh stavby Investor stavby Fin. objem
prací mil.Kč
Startov odkanalizování obce Obec Stratov 38,6
Praha - Univerzita Karlova výměna stávajícího venkovního vodovodu Univerzita Karlova v Praze 3,5
Praha centrum mládeže SK Slavia Praha Phoenix-Zeppelin spol s.r.o. 1,3
Hrusice kanalizace Energie-stavební a báňská a.s. 1,9
Praha ZOO - Hrošinec etapa 001 a sloninec etapa 002 SKANSKA 12,9
Jesenice u Prahy dům seniorů Vlastislav Fidler 7,9
Zásmuky splašková kanalizace Město Zásmuky 39,1
Vinoř, viladomy u Vinořského zámku inženýrské sítě BAK stavební spol. 2,8
Vysočany cyklostezka u rezidence Eliška Norsunde a.s. 0,2
Praha - Běchovice parkovací stání Norsunde a.s. 0,8
Horní Jirčany splašková kanalizace Rogi k.s. 2,7
Lošany rekonstrukce a opravy chodníků Obec Lošany 0,6

<< zpět