Reference

Významné stavby realizované v posledních 10 letech v souladu s §56 z.č. 137/2006 Sb.Reference - Graf
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Reference v daném roce se objeví po kliknutí na rok.
Prohlašuji, že všechny uvedené stavby byly provedeny a dokončeny plně v souladu s technickými požadavky.
Toto prohlášení činěno ve smyslu ustanovení §56, odst.3, písm. a) z.č. 137/2006 Sb.