O společnosti

Společnost VPK Suchý s.r.o. se sídlem Komenského náměstí 135, 281 44 Zásmuky, okr. Kolín působí na trhu od své transformace, ke které došlo v roce 2007 především v oboru výstavby inženýrských sítí a komunikací. Před tímto datem působila od roku 1992 jako fyzická osoba a předmět podnikání byl zaměřen na montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení, postupně byl předmět podnikání rozšířen o oblast provádění staveb, jejich změn a odstraňování.


inženýrské sítě   dopravní stavby   zemní práce   vodohospodářské stavby


V současnosti je společnost zaměřena a specializována především na:

  • výstavbu inženýrských sítí (vody, plynu, dešťové a splaškové kanalizace, odvodňovacích systémů)
  • výstavbu ČOV, přečerpávacích stanic a systémů
  • výstavbu komunikací, chodníků, parkovacích ploch atp.
  • zemní a výkopové práce, provádění protlaků pod komunikacemi
  • vodohospodářské stavby

Pro shora uvedené činnosti firma disponuje potřebnou mechanizací, zařízením, měřící technikou a plně kvalifikovanými a zkušenými zaměstnanci, jejichž průměrný počet je 50. Pro objednatele zajišťujeme veškerou dokumentaci potřebnou pro předání stavby a případně i kolaudační řízení včetně atestů použitých materiálů, rozborů vody a podobně. Společnost poskytuje na zhotovená díla nadstandardní záruční lhůty, záruční a pozáruční servis, případně jiné služby, dohodnuté v rámci smlouvy.


Mezi hlavní priority firmy patří:

  • kvalita zhotoveného díla včetně termínového plnění
  • realizace díla za co nejnižšího možného finančního zatížení investora - objednatele
  • poskytování výhodných smluvních a platebních podmínek

Firma je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005.